Justine Hats ביקור בסטודיו

By | 2017-05-28T07:09:52+00:00 April 17th, 2016|press|

אני אוהבת לראות אנשים בעבודתם. אני מתענגת על תנועות הידיים שלהם, על חלל-העבודה שמכיל חומרי-גלם ועבודות מותחלות, ושמעיד כאלף עדים על המתרחש בו כשדובר בפגישה עם הכובענית (השפויה) יעל כהן, בעלת מותג הכובעים Justine, ביקשתי לבקר אצלה בסטודיו הביתי. רציתי לראות איפה עובדת אשה יוצרת, שכמו רבות מאתנו, משלבת בלו”ז היומי שלה יצירה ומנהלה, וגם [...]

Comments Off on Justine Hats ביקור בסטודיו